Akan Datang / Terkini

SEBELUMNYA
Notis Penting - 25 Apr 2012

 

NOTIS PENTING

 

PEMBERIAN SALINAN MUKA SURAT PERTAMA BUKU SIMPANAN/ SALINAN PENYATA AKAUN

 

Untuk memastikan pengedar dapat menikmati bonus dalam masa yang singkat dan tepat, pihak syarikat telah melaksanakan sistem pembayaran bonus secara online (ECP - Electronic Credit Payment) mulai tahun 2011.

 

Atas pertimbangan untuk menjamin manfaat para pengedar dan mengutamakan keselamatan pembayaran online, pihak syarikat mengambil keputusan bahawa para pengedar DIWAJIB memberikan kerjasama dengan membekalkan Nombor Akaun Bank (Salinan muka surat pertama buku simpanan/penyata akaun) kepada pihak syarikat mulai 1hb Mei 2012, dan

 

  1. Pastikan akaun bank anda AKTIF dan SAH

  2. Pastikan salinan muka surat pertama buku simpanan/penyata akaun anda diserah dan maklumat tertera di dalamnya JELAS dan LENGKAP

    (Sila tulis Kod Ahli/Nombor Kad Pengenalan dan Nombor Telefon demi memudahkan pemprosesan permohonan anda.)
  3. Caj bank akan dikenakan untuk setiap transaksi ECP. (Caj Public Bank dan CIMB Bank adalah RM0.50 setiap kali transaksi, Bank lain pula mengenakan caj RM2.00 setiap kali transaksi. Syarikat tidak menyediakan perkhidmatan transaksi Agro Bank.)

 

* Sila ambil perhatian bahawa permohonan anda tidak akan diproses sekiranya gagal melengkapkan perkara-perkara yang tertera di atas.

 

Sekian, terima kasih.

 

Pihak Pengurusan Hai-O Marketing Sdn Bhd

25hb April 2012