Akan Datang / Terkini

SEBELUMNYA
Nombor akaun baru untuk CIMB - 3 Feb 2014

Kepada Pengedar yang berkenaan,

 Sila ambil perhatian bahawa mulai 3 Februari 2014, Bank CIMB telah mengemaskini sistem perbankan mereka. Kini, nombor akaun bank CIMB telah ditukar daripada 14 digit kepada 10 digit. Sekiranya anda memegang akaun CIMB untuk penerimaan bonus dan lain-lain urusniaga dengan HOM, sila maklumkan kepada kami nombor akaun CIMB baru anda dengan segera. Sila hubungi Bahagian Perkhidmatan Pelanggan 03-3348 8588 sambungan 351-358 atau custserv@hai-o.com.my untuk sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut. Kerjasama anda sangat dihargai. Terima kasih.