JTX 1000 Motor Oil

Menepati Spesifikasi Penilaian Prestasi oleh API

 

Tekanan Ekstrem & Ejen Anti-Haus

Memberikan liputan pelinciran yang hebat serta bersifat

anti-haus yang baik

 

Perangsang Alkali

Meneutralkan asid yang terhasil dan merangsang simpanan tersedia alkali minyak enjin

Pencegah Kakisan

Melindungi bahagian enjin daripada terkakis akibat

pembentukan asid dalam minyak enjin

 

Antioksida

Mencegah ataupun mengurangkan pembentukan enapan

yang terhasil akibat penguraian tidak tepu dalam minyak

enjin

 

Pencuci

Mencegah enapan daripada melekat pada enjin

Pengurai

Menyimpan zarah-zarah berkilat dalam takungan minyak

Mencegah penggumpalan enapan

Mengurangkan kejadian tapisan minyak tersumbat